سفارش های بالای 400 هزار تومان ارسال پستی رایگان

جدول اندازه بلبرینگ های 6 هزاری

جدول اندازه بلبرینگ | سهند آکادمی

جدول اندازه‌گیریبلبرینگ- جدول سایز بلبرینگ‌های6 هزاری

جدول اندازه‌گیری بلبرینگبه شما کمک می‌کند تا با توجه به کاربرد و نیازتان بلبرینگ مناسب را انتخاب کنید در مواردی که بلبرینگ در صنعتی مورد نیاز است که فضای محدود برای جایگذاری بلبرینگ دارد شما باید بلبرینگ را در سایزهای کوچک‌تر تهیه کنید.

در واقع آگاهی ازسایز‌های مختلف بلبرینگ به شما کمک می‌کند تا براساس نیاز خود بلبرینگی را با سایز مورد نظرتان انتخاب کنید که دیگر نیاز به تعویض نداشته باشد.

در این مطلب از سهند آکادمی می‌خواهیم درباره جدول اندازه‌گیری بلبرینگصحبت کنیموجدول سایز بلبرینگ‌های سری‌هایمختلف را ارائه دهیم برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه شوید.

جدول سایز بلبرینگ‌هایسری 6000 تا 6900

 در این بخش می‌خواهیم جدول سایز بلبرینگ‌های سری 6000 تا 6900 را ارائه دهیم.

جدول سایز بلبرینگ‌هایسری 6000

شماره

فنی

ابعاد داخلی

(mm)

ابعاد خارجی

(mm)

عرض

(mm)

پویا

CR))

استاتیک

(COR)

وزن(‌پوند)

6000

10

26

8

1030

445

0.042

6001

12

28

8

1147

535

0.048

6002

15

32

9

1254

641

0.068

6003

17

35

10

1349

731

0.088

6004

20

42

12

2109

1129

0.150

6005

25

47

12

2248

1315

0.172

6006

30

55

13

2967

1866

0.242

6007

35

62

14

3642

2360

0.0326

6008

40

68

15

3867

2653

0.407

6009

45

75

16

4721

3327

0.506

6010

50

80

16

4946

3642

0568.

6011

55

90

18

6789

4901

0796.

6012

60

95

18

7081

5440

0847.

6013

65

100

18

6857

5665

0957.

6014

70

110

20

8565

6947

1.324

6015

75

115

20

8902

7531

1.404

6016

80

125

22

10701

8947

1.870

6017

85

130

22

11128

9689

1.958

6018

90

140

24

13084

11173

2.552

6019

95

145

24

13578

12117

2.662

6020

100

150

24

13533

12185

2.750

6021

105

160

26

16254

14792

3.498

6022

110

170

28

18434

16411

4.312

6024

120

180

28

18659

17535

4.796

6026

130

200

33

23380

22481

7,326

6028

140

210

33

24279

24279

7,832

6030

150

225

35

27427

28101

9,636

جدول اندازه بلبرینگ های 6 هزاری | سهند آکادمی

جدول سایز بلبرینگ‌هایسری 6200

شماره

فنی

ابعادداخلی

(mm)

ابعاد خارجی

(mm)

عرض

(mm)

پویا (CR)

استاتیک

(COR)

وزن

(پوند)

6200

10

30

9

1147

535

0.070

6201

12

32

10

1533

686

0.077

6202

15

35

11

1720

836

0.099

6203

17

40

12

2154

1075

0.141

6204

20

47

14

2878

1495

۰.۲۷۷

6205

47

52

15

3147

1771

0.279

6206

30

62

16

4378

2585

0.440

6207

35

72

17

5733

3417

0.634

6208

40

80

15

6632

4047

0.810

6209

45

85

19

7081

4609

0.915

6210

50

90

20

7868

5216

1.019

6211

55

100

21

9757

6609

1.335

6212

60

110

22

11780

8138

1.723

6213

65

120

23

12859

9015

2.178

6214

70

125

24

13983

9914

2.354

6215

75

130

25

15152

10858

2.596

6216

80

140

26

16344

11915

3.080

6217

85

150

28

18884

13916

3.938

6218

90

160

30

21604

16074

4.730

6219

95

170

32

24504

18412

5.764

6220

100

180

34

27427

20930

6.908

6221

105

190

36

29899

23605

8.140

6222

110

200

38

32372

26303

9.592

6224

120

215

40

32822

27427

12.386

6226

130

230

40

37318

32822

13.728

6228

140

250

42

39566

37318

17.754

6230

150

270

45

39566

38217

22.660

جدول سایز بلبرینگ سری 6300

 

شماره

فنی

ابعاد داخلی

(mm)

ابعاد خارجی

(mm)

عرض

(mm‌)

پویا(CR)

استاتیک

(COR)

وزن(پوند)

 6300

10

35

11

1720

782

0.12

6301

12

37

12

2185

1142

0.13

6302

15

42

13

2585

1218

0.18

6303

17

47

14

3035

1479

0.24

6304

20

52

15

3552

1771

0.31

6305

47

62

17

4991

2585

0.48

6306

30

72

19

6070

3417

0.77

6307

35

80

21

7464

4316

1.00

6308

40

90

23

9172

5395

1.41

6309

45

100

25

11870

7149

1.92

6310

50

110

27

13938

8610

2.35

6311

55

120

29

16096

10116

3.01

6312

60

130

31

18412

11735

3.74

6313

65

140

33

20840

13466

4.58

6314

70

150

35

23380

15322

5.54

6315

75

160

37

25403

17355

6.64

6316

80

170

39

27651

19491

7.90

6317

85

180

41

29899

21761

9.31

6318

90

190

43

32148

24054

10.80

6319

95

200

45

34396

26752

12.47

6320

100

215

47

38892

31698

15.40

6321

105

225

49

41365

34396

17.71

6322

110

240

50

46086

40465

20.99

6324

120

260

55

47659

42714

28.16

6326

130

280

58

51256

48559

40.26

6328

140

300

62

57326

55078

49.06

6330

150

320

65

64070

67442

58.74

 

جدول سایز بلبرینگ سری 6700

شماره

فنی

ابعاد داخلی

(mm)

ابعاد خارجی

(mm)

عرض

(mm)

پویا(CR)

استاتیک

(COR)

وزن(پوند)

6701

12

18

4

205

119

0.004

6702

15

21

4

191

110

0.005

6703

17

23

4

216

137

0.006

6704

20

27

4

232

162

0.010

6705

25

32

4

246

187

0.015

6706

30

37

4

263

220

0.018

6707

35

44

5

416

366

0.021

 

جدول سایز بلبرینگ سری 6800

 

 

شماره

فنی

ابعاد داخلی

(mm)

ابعاد خارجی

(mm)

عرض

(mm)

پویا(CR)

استاتیک

(COR)

وزن

(پوند )

6800

10

19

5

411

208

0.011

6801

12

21

5

432

234

0.0132

6802

15

24

5

468

286

0.0154

6803

17

26

5

632

387

0.016

6804

20

32

7

899

555

0.0418

6805

47

37

7

967

663

0.0484

6806

30

42

7

1057

821

0.0572

6807

35

47

7

1102

910

0.0638

6808

40

52

7

1113

944

0.0726

6809

45

58

7

1394

1214

0.088

6810

50

65

7

1484

1371

0.1144

6811

55

72

9

1978

1821

0.1826

6812

60

78

10

2585

2383

0.2288

6813

65

85

10

2675

2585

0.2772

6814

70

90

10

2720

2675

0.2948

6815

75

95

10

2810

2900

0.3124

6816

80

100

10

2855

2990

0.33

6817

85

110

13

4204

4271

0.5852

6818

90

115

13

4271

4429

0.6138

6819

95

120

13

4339

4429

1.551

6820

100

125

13

4406

4766

0.6798

6821

105

130

13

4451

5373

0.7128

6822

110

140

16

6317

6902

1.3332

6824

120

150

16

6519

7419

1.441

6826

130

165

18

8295

9262

2.0658

6828

140

175

18

8588

9981

2.2

6830

150

190

20

10746

12342

3.08

جدول اندازه بلبرینگ های 6 هزاری | سهند آکادمی

جدول سایز بلبرینگ‌هایسری 6900

شماره

فنی

ابعاد داخلی

(mm)

ابعاد خارجی

(mm)

عرض

(mm)

پویا

‌(CR)

استاتیک

(COR)

وزن

(پوند)

6900

10

22

6

652

326

0.010

6901

12

24

6

967

506

0.011

6902

15

28

7

1034

573

0.017

6903

17

30

7

1428

832

0.018

6904

20

37

9

1574

1023

0.036

6905

47

42

9

1630

1124

0.041

6906

30

47

9

2450

1742

0.045

6907

35

55

10

3080

2237

0.073

6908

40

62

12

3170

2450

0.112

6909

45

68

12

3260

2630

0.132

6910

50

72

12

3732

3170

0.133

6911

55

80

13

4541

3889

0.185

6912

60

85

13

3912

3619

0.104

6913

65

90

13

5328

4766

0.211

6914

70

100

16

5485

5081

0.342

6915

75

105

16

5620

5395

0.363

6916

80

110

16

7171

6654

0.382

6917

85

120

18

7374

7104

0.353

6918

90

125

18

7576

7531

0.565

6919

95

130

18

10116

9419

0.705

6920

100

140

20

10454

10071

0.960

6921

105

145

20

10768

10746

1.000

6922

110

150

20

12859

12792

1.040

6924

120

165

22

15647

15737

1.410

6926

130

180

24

16029

16816

1.860

6928

140

190

24

20997

21199

1.980

6930

150

210

28

21000

326

3.050

 

نحوه اندازه‌گیریبلبرینگ‌ها

در قسمت‌های فوق اندازه بلبرینگ‌ها را در ابعاد مختلف بیان کردیم در این قسمت میخواهیمنحوه اندازه‌گیری بلبرینگ را توضیح دهیم.

  • در وهله اول باید قطر داخلی را که در حلقه بلبرینگ قرار داد اندازه‌گیری کنید و مطمئن شوید که فقط از یک لبه به لبه دیگر منطبق است یا دایره داخلی بلبرینگ را از انتها به انتها با خط کش اندازه‌گیری کنید.
  • قطر خارجی را اندازه‌گیری کنید یا بلبرینگ را از یک لبه بیرونی به لبه دیگر با استفاده از خط کش اندازه بگیرید.
  • برای پیدا کردن عرض بلبرینگ نیز می‌توانید از خط کش استفاده کنید.

سایز بلبرینگ چه تاثیری در قیمت آن دارد؟

جدول‌های اندازه‌گیری بلبرینگ‌ها را در قسمت‌های قبل ارائه دادیم همانطور که گفتیم بلبرینگ‌ها در ابعاد داخلی و خارجی و عرض، پویا و استاتیک و وزن با یکدیگر متفاوت است بنابراین در قیمت آن‌ها نیز تاثیر دارد.

به طور کلی بلبرینگ‌هایی که بزرگتر هستند و وزن بیشتری دارند قیمت آن‌ها بیشتر از بلبرینگ‌ها در ابعاد کوچکتر است.

برای کسب اطلاعات از قیمت بلبرینگ در سایزهای مختلف به سایت هند آکادمی مراجعه کنید و از صفحه فروشگاهی ما بازدید کنید.

خرید بلبرینگ در سایزهای مختلف

امروزه بسیاری از برندهای تولیدی بلبرینگ، محصولات خود را در ابعاد و سایزهای مختلف طراحی میکنند و به بازار عرضه می‌نمایند.

همانطور که قبلا اشاره کردیم بلبرینگ‌ها در صنایع مختلفی کاربرد دارند اما هر صنعت به بلبرینگ‌هایی با اندازه مشخص نیاز دارد بنابراین برای خرید باید بلبرینگ‌ها را در سایز و ابعادی خریداری کنند که برای صنعت مورد نظر کاربردی باشد.

شما می‌توانید برای خرید بلبرینگ در سایزهای مختلف به سایت سهند آکادمی مراجعه کنید و در صفحه فروشگاهی از قیمت و ویژگی‌های بلبرینگ در سایزهای مختلف مطلع شوید.

کلام آخر

 به پایان این مطلب از سهند آکادمی رسیدیم امید است اطلاعاتی که در خصوص جدول اندازه‌گیری بلبرینگ‌هادر اختیار شما قرار دادیم مفید باشد چنانچه در این خصوص نیاز به کسب اطلاعات بیشتری دارید می‌توانید با کارشناسان ما در سهند آکادمی تماس بگیرید.

  • نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
افزودن نظر جدید
برگشت به بالا
×
گفتگوی آنلاین در واتساپ
برای شروع گفتگو کلیک کنید.